Diễn tiến cuộc vận động Hội Địa Lý Hoa Kỳ

bỏ tên Trung quốc (China) tại Hoàng Sa

trên bản đồ thế giới

 

 

 

11.05.2010 NGS sửa các bản đồ trên website của họ

 

04.04.2010 RFI phỏng vấn NTHF

 

25.03.2010 Hội Địa Lý ra thông báo cập nhật quy ước ghi chú thích cho Hoàng Sa trên bản đồ.

 

24.03.2010 NTHF chuyển đạt đến ông chủ tịch John Fahey và ông chủ bút Chris Johns của Hội Địa Lý lá Thư Yêu Cầu với hơn 10.000 chữ ký, cùng những góp ý của đồng bào về việc ghi chú thích cho Hoàng Sa trên bản đồ.

 

23.03.2010 Phỏng vấn Giáo Sư Carlyle Thayer

Sau cuộc vận động ký tên yêu cầu Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ

xóa bỏ tên China tại Hoàng Sa

 

23.03.2010 Thư Cám Ơn

Thay bản báo cáo đúc kết cuộc vận động ký Thư Yêu Cầu

 

21.03.2010 Lời Kêu Gọi

 

20.03.2010 NTHF gửi điên thư yêu cầu Hội Địa Lý giải thích rõ hơn nội dung bản tuyên bố ngày 16.03.2010; đồng thời kèm theo môt. số thắc mắc và đề nghị của đồng bào.

 

18.03. 2010 Thông Báo

 

17.03.2010 Thông Cáo

 

17.03.2010 Thông Báo

 

16.03.2010 Tuyên Bố của Hội Địa Lý Hoa Kỳ

 

10.03.2010 Thông Báo

 

10.03.2010 NTHF phát động chiến dịch ký tên yêu cầu Hội Địa Lý xóa bỏ tên Trung Hoa (Trung quốc - China) tại quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của họ. Lá Thư Yêu Cầu bằng Anh ngữ được đăng trên petitionspot.com

 

Ký Thư Yêu Cầu Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ

xóa bỏ tên China tại Hoàng Sa trên bản đồ

 

Link: http://www.petitionspot.com/petitions/ParacelIslands


 

Tài Liệu Liên Quan

 

 

Thông Cáo Báo Chí của Liên Hội Người Việt Canada

 

Viet's Petition Succeeds! National Geographic will change Paracels map