LỜI KÊU GỌI

21.03.2010

 

 

Hiện đã có hơn 9.565 công dân Việt và những người bạn ngoại quốc ký tên yêu cầu Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ xóa bỏ tên Trung Hoa (Trung quốc - China) tại quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) trên bản đồ.

 


Chữ ký thứ 9565

 

Nha Nguyen said 37 minutes ago:
"I support this petition." #9565 (unverified)


Còn còn hằng triệu công dân Việt chưa có phương tiện và cơ hội để ký tên. Hãy giúp phương tiện để họ được nói lên nhiệm vụ của mình đối với quê hương, đất nước trong dịp này.

 

Chúng ta cần thêm 435 chữ ký để chứng tỏ cho Hội Địa Lý và Cộng đồng Quốc tế thấy rõ lập trường và trách nhiệm của chúng ta đối với tổ quốc.

 

Hỡi mọi công dân Việt! Lẽ Phải nằm về phía chúng ta nhưng Lẽ Phải không biết ký tên.

 

Hãy ký thư yêu cầu Hội Địa Lý (NGS)

gỡ bỏ tên China ở Hoàng Sa

 

 

Ngày 21 tháng 3 năm 2010

 

Ban Báo Chí

Nguyễn Thái Học Foundation

NTHFoundation@yahoo.com

www.nguyenthaihocfoundation.org