THÔNG CÁO BÁO CHÍ

11.05.2010

 

 


V/v: Chú thích trên bản đồ của Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ

 

Kính thưa quý đồng bào trên toàn thế giới:

 

Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) đã xóa bỏ tên "China" và chú thích "Administered by China, claimed by Vietnam" tại quần đảo Hoàng Sa trên các bản đồ trên website của họ.

 

Chúng tôi xin cám ơn quý đồng bào đã chia xẻ trách nhiệm trong cuộc vận động ngày 10 tháng 3 năm 2010.

 

Đồng thời chúng tôi cũng gửi lời cám ơn đến ông chủ tịch John Fahey, ông chủ bút Chris Johns, bà Cindy Beidel, Ủy Ban Bản Đồ, và toàn thể nhân viên của Hội Địa Lý Hoa Kỳ.

 

Trân trọng kính chào,

 

Nguyễn Nhật Hoàng

Giám đốc Ban Điều Hành

 

Nguyễn Hoài Nhã Trân

Trưởng Ban Báo Chí

 

Nguyễn Thái Học Foundation

www.nguyenthaihocfoundation.org

NTHFoundation@yahoo.com

 


Link: http://www.natgeomaps.com/worldmaps.html