VĂN

 

 

Dòng sông chảy về phố cũ

Đặng Thị Thanh Hương

Tôi thấy bà ru khe khẽ: "Thân không giúp ích cho đời - Thù không trả được cho người tình chung...". Tôi bàng hoàng nhận ra từ đôi mắt đục lờ của bà hai giọt lệ nặng nề lăn xuống.

 

 

Cây gạo với ngôi miếu cổ Lục đầu Giang
Nguyễn Văn Hoa

Trong ngôi miếu có tấm bia khắc đa nứt dạn nhiều chỗ , rêu mọc che kín bia, nếu tinh mắt thấy lờ mờ hàng chữ: Mourir pour sa patrie...


Người Thiếu phụ Võng La

Linh Linh Ngọc

Hai tình huống khác nhau nhưng tấm lòng liệt nữ, một hữu danh, một vô danh, hẳn cùng hướng về một lý tưởng "Hoàn ngã sơn hà" (Trả ta sông núi), bằng tất cả những gì có thể, đạt tới mục đích tối hậu là đòi lại núi sông.