THI CA

 

 

 

Tuyệt Mệnh

Nguyễn Thị Giang

 

Ngày Tang Yên Bái

 

 

Mấy Lời Ký Thác

Phan Sào Nam

 

Khóc Nguyễn Thái Học

Nhượng Tống

 

Bất Di Thi

Lam Giang

 

Tưởng Niệm Nguyễn Thái Học

Nguyễn Phan An

 

Hoài Niệm Anh Linh Nhượng Tống

Nguyễn Phan An

 

Thay lời vợ Tặng Quạt Cho Chồng Trong Ngục Thất, 1929

Nguyễn Văn Phác

 

Hát Nói (Làm tại Hỏa Lò, Hà Nội, 1929)

Phạm Tuấn Tài

 

Sà-lim Oán (Sà-lim Hà Nội năm 1929)

Thẩm Chi tức Cả Vấn

 

Văn Tế Các Tiên Liệt Việt Nam Quốc Dân Đảng

Phan Bội Châu trước tác - Sinh viên Huế truy điệu

 

Văn Tế Đồng Bào Làng Cổ Am và Những Làng Khác

Bị Thực Dân Khủng Bố Tàn Sát (1930)

Phan Bội Châu

 

Lễ Truy Điệu Các Chiến Sĩ Yên Bái Năm 1931

Kiều Bào Ở Xiêm (Thái Lan)

 

Lời Thề Đền Hùng Vương
Phan Ảo Giản

 

Ðóa Hoa Máu

Vĩnh Nhất Tâm

 

Ca khúc Nguyễn Thái Học (Video)

Lời: Tâm Thơ

Nhạc: Ngô Nguyên Trần

http://vietsuca.net

music sheet