NHÂN VẬT                                                                                            

Trang 1      Trang 2      Trang 3

 

Trong khi đi tìm di sản và phát huy tinh thần Nguyễn Thái Học, chúng tôi đã nghĩ đến những nhân vật có liên quan đến cuộc đời ông. Qua những đóng góp và vai trò của mỗi người trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, có thể khẳng định là họ đã cùng nhau thai nghén, hun đúc nên Tinh Thần Nguyễn Thái Học. Chính những con người ấy đã đi tiên phong trong việc khai mở một hình thái đấu tranh mới cho tự do và dân chủ cho Việt Nam.

 

Thật vậy, qua hình ảnh người sinh viên quê làng Thổ Tang, trách nhiệm đối với quốc dân và viễn kiến dân chủ hóa Đông Dương của họ vẫn còn giá trị, được nối tiếp và truyền tụng mãi cho đến ngày nay. Vì thế, nếu phát huy Tinh Thần Nguyễn Thái Học, mà quên đi, không nhắc đến những con người ấy thì thật là một thiếu sót lớn. Và đây là mục đích của những trang kế tiếp.

 

Ngoài ra, khi thực hiện phần này, chúng tôi cũng hy vọng rằng, hậu duệ, thân nhân, hoặc những ai biết được ít nhiều về các nhân vật kia, hãy giúp chúng tôi trong việc tìm kiếm di sản của những con người đã chu toàn bổn phận đối với quốc dân trong giai đoạn lịch sử đó.

 

Xin bấm vào DANH MỤC để tìm hiểu cuộc sống hào hùng, tinh thần trách nhiệm, và viễn kiến của thế hệ thuộc những thập niên đầu thế kỷ 20.

 

Xin chân thành cảm tạ mọi sự hỗ trợ của qúy vị.

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Thái Học Foundation

Ngày 24 tháng 12 năm 2005

NTHFoundation@yahoo.com