THƯ MỤC                                                                                                           

 

Tên khác: Đặng Trần Nghiệp.

Bí danh: Doãn, Sĩ Hiệp.
Biệt danh: Ký Con.

 

Sinh quán: phố Hàng Sơn, Hà Nội.
Quê quán: làng Khúc Thủy, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

 

Tên ông được dùng đặt cho đường phố ở một số thành phố kể cả Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin bấm vào THƯ MỤC bên trên, góc trái để xem tiếp.