(1893-1930)

Đơn vị: Binh đoàn Yên Bái.

Nghề nghiệp: Nông dân.
Quán làng Xuân Lũng, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Là một trong 13 anh hùng VNQDĐ bước lên pháp trường Yên Bái ngày 17.6.1930

...

Gió căm hờn rền rĩ tiếng gào than
Từ lưng trời sương trắng rủ màn tang
Ánh mờ nhạt của bình minh rắc nhẹ
Trên Yên Bái đang u sầu và lặng lẽ
Giữa mấy hàng gươm sáng tỏa hào quang
Mười ba người liệt sỹ Việt hiên ngang
Thong thả tiến đến trước đài danh dự
Trong quần chúng đứng cúi đầu ủ rũ
Vài cụ già đầu bạc lệ tràn rơi...