STATEMENTS


June 26, 2011: Regarding the Paracel Islands and other reefs and islands in the Spratly Islands, which the People's Republic of China invaded and occupied in 1956, 1974, and 1988, the Vietnamese people will never accept any compromise on the fact that they are the integral parts of Vietnam; and that the Chinese government must be held accountable for all inhumane damages caused to Vietnamese fishermen and their relatives. Any compromise made by parties, including the goverment of the Socialist Republic of Vietnam, either explicitly or implicitly to give up part or all of this territory will be considered to violate the sovereingty of the country and the people of Vietnam and such compromise is totally illegitimate.

 

July 10, 2011: In the current struggle to defend their countries, worldwide demonstrations staged by global Vietnamese and Filipinos

have contributed to bringing important results that have led to the critical decisions from the world powers on the security of the Southeast Asia Sea. Typically, The resolution "Deplore the Use of Force" against China Marine force in the Southeast Asia Sea was quickly passed by the US Senate on Tuesday.

 

July 13, 2011: It is the United Nations who has the power to intervene if Vietnam's vessels happened to explore petroleum in international waters. China has absolutely no jurisdiction and there isn't any countries to ratify or recognize the police role of China in the Southeast Asia Sea.

 

July 30, 2011: Vietnam's sovereignty over Hoàng Sa (Paracel Islands) is indisputable. China must return all territories it seized from Vietnam and there is nothing to compromise.


 

TUYÊN BỐ

 

26.6.2011: Đối với Hoàng Sa và một số đảo và đá ngầm trong quần đảo Trường Sa đã bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cưỡng chiếm trong các năm 1956, 1974 và 1988, nhân dân Việt Nam không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp hoặc thương lượng nào với Trung Hoa vì chúng là một phần lãnh thổ bất khả phân nhượng của Việt Nam; và rằng chính quyền Trung Hoa phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại vô nhân đạo gây ra cho ngư dân Việt Nam và thân nhân của họ. Mọi thỏa hiệp ngầm hay công khai của bất kỳ ai, kể cả chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhằm từ bỏ một phần hay toàn bộ lãnh thổ này được xem là vi phạm chủ quyền của quốc dân Việt Nam và các thỏa hiệp đó hoàn toàn bất hợp pháp.

 

10.7.2011: Trong cuộc chiến đấu vệ quốc hiện tại, các cuộc biểu tình đồng loạt và liên tục của người Việt và người Phi đã góp phần mang lại kết quả quan trọng, là khiến thế giới có thái độ tích cực hơn đối với an ninh ở vùng Biển Đông Nam Á, dẫn tới các quyết định hệ trọng của các cường quốc đối với vùng biển này, điển hình là nghị quyết "Deplore the Use of Force" phản đối Trung Hoa dùng vũ lực ở Biển Đông Nam Á được Thượng viện Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua hôm 27 tháng 6 năm 2011.

 

13.7.2011: Chỉ Liên Hiệp Quốc mới có quyền can thiệp nếu tàu bè Việt Nam có thăm dò dầu khí trong hải phận Quốc tế. Trung Hoa hoàn toàn không có thẩm quyền và không hề có bất kỳ quốc gia nào phê chuẩn hoặc công nhận vai trò cảnh sát của Trung Hoa trên vùng Biển Đông Nam Á.

 

30.7.2011: Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa không thể tranh cãi. Trung quốc phải trả lại cho Việt Nam tất cả lãnh thổ mà họ chiếm đoạt và không có gì để thỏa hiệp cả.