List z petycją skierowany jest do Prezydentów i Premierów jedenastu państw Azji Południowo-Wschodniej, do Prezydenta Atlasu Oceanów ONZ, dyrektorów naczelnych i prezydentów jedenastu organizacji geograficznych z całego świata

 

 

STRESZCZENIE


W szesnastym wieku świat miał niewielką wiedzę o Azji Południowo-Wschodniej. Zachodni kupcy i żeglarze z tamtego okresu nazywali morze, które otoczone jest obecnie państwami Południowo-Wschodniej Azji, "Morzem Południowochińskim" w odniesieniu do zamkniętego basenu i jego położenia w stosunku do otaczających krajów położonych na północ od Australii, na wschód od Indii i na południe od Chin.

 

Co ważne, morze było niegdyś zwane Morzem Champa lub Morzem Cham na pamiątkę morskiego królestwa które rozkwitało przed szesnastym wiekiem.

 

W czasach współczesnych, gdy ludzkość ewoluowała w kierunku rozwiniętej, światowej współpracy, społeczność międzynarodowa, od dwudziestego wieku, na potrzeby ludzkości utworzyła region w Azji. Oficjalnie nazwano ów region Azją Południowo-Wschodnią, należą do niej Birma, Brunei, Kambodża, Timor Wschodni, Indonezja, Laos, Malezja, Singapur, Tajlandia, Filipiny i Wietnam.

 

Południowo-Wschodnią Azję zamieszkuje około 600 milionów ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dokonali unikalnego i oryginalnego wkładu we współczesną cywilizację w wiu aspektach takich jak kultura, nauka, szkolnictwo, ekonomia, polityka itd. Ponadto, oto kilka faktów:

 

1. ONZ oficjalnie uznaje region i nazwała go "Azją Południowo-Wschodnią".


2. Państwa Azji Południowo-Wschodniej otaczają niemal całe Morze Południowochińskie, linia brzegowa wynosi około 130 000 kilometrów, podczas, gdy linia brzegowa Południowych Chin wynosi około 2 800 kilometrów.


3. Morze nie jest ograniczone do konkretnego państwa. Jest wspólnym dziedzictwem ludzkości i było używane przez społeczność międzynarodową przez stulecia jako drugi najważniejszy kanał morski świata.

 

Dołącz do kampanii by zaapelować do Prezydentów i Premierów jedenastu krajów Południowo-Wschodniej Azji, Prezydenta Atlasu Oceanów ONZ, dyrektorów naczelnych i prezydentów jedenastu organizacji geograficznych z całego świata, żeby zmienić nazwę "Morze Południowochińskie" na "Morze Południowoazjatyckie".

Podpisz petycję, a Twoje działanie będzie na zawsze pamiętane we współczesnej historii Południowo-Wschodniej Azji.

 

 

Translated by Olga Karnas, June 12th, 2011.

 


 

Petycja

 

 

Szanowni Państwo,

 

W mojej opinii nazwa "Morze Południowochińskie" była przez długi czas błędnie używana dla zobrazowania obecnego stanu geograficznego akwenu otoczonego przez państwa Azji Południowo-Wschodniej.

 

Z największą szczerością apeluję do Was o zmianę nazwy na "Morze Południowoazjatyckie" aby celnie wyrazić wiedzę, którą ludzkość posiada w dziedzinie geografii, oczywisty stan geograficznej dominacji w rzeczonym regionie, dobro sześciuset milionów mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej oraz punkt widzenia społeczności międzynarodowej.

 

Wasze działania niewątpliwie zainspirują mieszkańców tego regionu, a ponadto potwierdzą troskę i oddanie naszej planecie a przez to głęboko wesprą doskonalenie ludzkości i środowiska.

Z wyrazami szacunku


[Imię i Nazwisko]

 

 

Translated by Olga Karnas, 23rd June 2011