Nghị Quyết 352 của Hạ Viện Hoa Kỳ về Biển Đông Nam Á và các vùng biển lân cận
NTHF trích dịch - 18.7.2011

 


Ngay bây giờ, do đó, để vấn đề được giải quyết, rằng Hạ Viện

(1) Tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với việc
giải quyết hòa bình cho các tranh chấp về lãnh hải ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông Nam Á - NTHF), Biển Đông Trung Hoa, và biển Hoàng Hải và cam kết những nỗ lực liên tục để tạo thuận lợi cho một quá trình hợp tác hòa bình nhằm giải quyết những tranh chấp này;

(2) Lên án việc sử dụng vũ lực của lực lượng hải quân, an ninh hàng hải và tàu đánh cá của Trung Hoa ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông Nam Á - NTHF) và Biển Đông Trung Hoa cũng như việc sử dụng vũ lực bởi Bắc Triều Tiên, đồng minh của Trung Hoa trong vùng biển Hoàng Hải;

(3) Lưu ý rằng những đe dọa công khai và cách ngoại giao bằng tàu thuyền vũ trang không phải là phương tiện có tính cách xây dựng để giải quyết các tranh chấp biển cả còn tồn đọng.

(4) Kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ này kiềm chế việc hăm dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền của mình;

(5) Hoan nghênh những nỗ lực ngoại giao của ASEAN và các đồng minh của Hoa Kỳ và những người bạn hợp tác ở Đài Loan, Nhật Bản, và Cộng Hòa Đại Hàn để giải quyết các tranh chấp tồn đọng một cách hòa nhã và công bằng; và

(6) Hỗ trợ việc tiếp tục các hoạt động của Lực lượng Quân sự Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ quyền tự do hàng hải trên lãnh hải và không phận quốc tế ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông Nam Á - NTHF), Biển Đông Trung Hoa, Eo biển Đài Loan, và biển Hoàng Hải.

Nguồn: Nghị Quyết 352 của Hạ Viện Hoa Kỳ

H. RES. 352

Calling for a peaceful and collaborative resolution of maritime territorial disputes in the South China Sea and its environs and other maritime areas adjacent to the East Asian mainland.