LÝ DO GỞI THỈNH NGUYỆN THƯ

 

 

Đảng Cộng sản và chính quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc phạm tội ác khủng bố và thảm sát ngư dân Việt Nam, và tội xâm lược lãnh hải thuộc chủ quyền của quốc dân Việt Nam.

 

 

Năm 1956 và 1974, Trung Quốc xâm lăng và cưỡng chiếm Hoàng Sa.

 

Năm 1988, Trung Quốc xâm lăng và cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa.

 

Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam bằng cách đặt giàn khoan trong hải phận Việt Nam.


Từ năm 1974 đến nay, Trung Quốc liên tục khủng số, thảm sát, và cướp bóc ngư dân Việt Nam trong hải phận Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

KÝ TÊN

 

 

(xin bấm vào để dẫn đến thư và ký tên)

 

 

 

 


 

 

 

THƯ GỞI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ

 

 

Kính gởi:


Chủ tịch Thẩm phán Sang-Hyun Song
Đệ nhất Phó chủ tịch Thẩm phán Sanji Mmasenono Monageng
Đệ nhị Phó chủ tịch Thẩm phán Cuno Tarfusser

 


Nhân danh là người Việt Nam, tôi trân trọng kêu gọi quý vị lãnh đạo của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế tuyên bố điều 17 của Quy chế ROME có hiệu lực đối với trường hợp của Việt Nam, và chấp thuận hồ sơ truy tố của tôi đối với đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc về tội ác của họ.

 

 

Tôi tin rằng nếu không trừng phạt tội phạm có nghĩa là coi thường, và do đó làm suy yếu luật pháp quốc tế.


Chân thành cảm ơn,


Ký tên

 

  

 

 

 

TUYÊN BỐ


Nguyễn Thái Học Foundation
Irvine, California, USA
Ngày 22 tháng 05 năm 2014

 


Về việc kiện Trung Quốc trước Tòa Án Hình Sự Quốc Tế

 


Kính thưa qúy Đồng Bào:


Trên đất liền, giặc xâm lấn biên giới phía Bắc; trong hải phận, giặc xâm chiếm hải đảo, khủng bố, và thảm sát ngư dân. Nay chúng đã đến trước cửa nhà.


Âm mưu xâm lược Việt Nam và thôn tính biển Đông Nam Á của đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc đã không còn bưng bít và che dấu được nữa. Điều kinh ngạc là dân và quân Việt Nam đã bị đặt trong một tình huống vô cùng hiểm nghèo. Dân và quân Việt Nam bị đẩy vào một tư thế tự vệ bất ngờ và yếu thế so với giặc, cả về phương diện quân sự lẫn bang giao quốc tế.


Kính thưa quý Đồng Bào:


Sự tồn vong của quốc gia và dân tộc đang trong cơn nguy kịch. Vì vậy,


Nguyễn Thái Học Foundation kêu gọi toàn thể người Việt, những người quyết định vận mệnh đất nước, cùng đứng lên, chính thức truy tố đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc trước Tòa Án Hình Sự Quốc tế (The International Criminal Court). Việc truy tố đòi hỏi sự hưởng ứng và góp sức của toàn thể đồng bào, vì không một cá nhân, hay tổ chức nào có thể đơn phương gánh vác trọng trách này.


Tòa Án Hình Sự Quốc Tế là nơi xử các vụ kiện cấp quốc gia.Tuy nhiên, căn cứ vào điều 17 của Quy chế ROME thì người dân Việt Nam được quyền nộp đơn truy tố, một khi nhà cầm quyền đương thời của Việt Nam không muốn, hoặc không có khã năng truy tố.


Nhằm thực hiện việc truy tố, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một số việc sau đây:


1) Gởi thỉnh nguyện thư, yêu cầu Tòa Án Hình Sự Quốc Tế nhận đơn truy tố của người dân Việt Nam căn cứ vào điều 17 của Quy Chế ROME của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế.


2) Lập hồ sơ về việc khủng bố, và thảm sát ngư dân để tố cáo tội ác của Trung Quốc. Đòi bồi thường mọi thiệt hại cho ngư dân.


3) Lập hồ sơ về chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa, và lãnh hải theo Luật Biển của Công Uớc Quốc Tế (UNCLOS).


4) Gây quỹ để trả chi phí luật sư.


5) Nộp hồ sơ và tiến hành việc truy tố.


Bước đầu tiên trong quá trình truy tố là yêu cầu Tòa Án Hình Sự Quốc Tế áp dụng điều 17 trong Quy Chế ROME của tòa án. Sau đây là thư gởi đến các vị Thẩm phán lãnh đạo tòa án, xin quý đồng bào ký tên.

 

 

THƯ GỞI TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ

(xin bấm vào để dẫn đến thư và ký tên)


Chữ ký của quý vị sẽ nói với thế giới rằng, chính quý vị là chủ nhân chính thức của quốc gia Việt Nam, và rằng quý vị đang thực thi trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình theo luật pháp quốc tế.

 

 

Chân thành cảm ơn quý đồng bào.

 

 

Lý Kinh Dương

 

 

nthf@nguyenthaihocfoundation.org

 

www.nguyenthaihocfoundation.org

 

 

 

Đính kèm:

 

Thỉnh nguyện thư tiếng Việt

 

Quy Chế ROME của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ROME Statute of the International Criminal Court)

 

 

Website Tòa Án Hình Sự Quốc Tế