NTHF xin chân thành cảm tạ sự hỗ trợ của qúy vị Mạnh Thường Quân.

NTHF is grateful to our philanthropists for their donation and support.

 

 

Năm 2011

Year 2011

 Ngày

Date

Tiền mặt/

Ngân

phiếu

Cash/

Check

Số tiền

Amount

Tuan Q. Hoang

San Diego, CA

6/23 #895211 200

Tri T. Dao & Hong Trang Le

Fountain Valley, CA

4/18 #1965 100
Nguyễn Thế Điệp, SJ, CA 30/9 cash 200
Phạm Xuân Thương, SJ, CA 10/12 cash 100
Tổng cộng     600
       
Mạnh Thường Quân bảo trợ vé tiệc gây quỹ ở Nam California 11/12   3900
       
Danh sách Mạnh Thường Quân tặng hiện kim trong tiệc gây quỹ ở Nam Cali 11/12    
ÔB Nguyễn Trọng Nho     200
BS Nghiêm Phú Phương     200
Ô Bùi Thọ Khang     200
Tổ hợp SNP     400
Bác Hoàng Nhi   cash 400
League of Faithful Masks   check 350
Phạm Mỹ Thiện   cash 40
BS Nguyễn Ngọc Khôi   check 200
BS Khánh   check 200
Nguyễn Lan   cash 200
ÔB BS Huỳnh Văn Chỉnh   check 250
Tâm Nguyễn   check 50
Bà Lê Trọng Nguyễn   check 100
Ruth Denault   check 500
Hội Dược Khoa   cash 200
Anh chị Hoàng Dung   cash 100
Từ Văn Hảo   check 200
Hồng Hà Farmer Insurance   check 200
Thảo Lê   check 100
Trí Đào   check 1000
Nguyễn Đức Bạn   check 100
Lộc (Thanh Niên Truyền Thống Việt)   check 500
ÔB Võ Văn Thiệu   check 50
ÔB Nick Đào   check 100
ÔB Phan Thanh Thắng   check 100
ÔB Trương Công Lập   check 100
ÔB Vincent Huy Lê   check 100
ÔB Nguyễn Văn Mỹ   check 200
Xe Đò Hoàng   cash 500
ÔB Đoàn Ngọc Đa   check 100
ÔB Huỳnh Tuấn   check 40
Bà Lê Hồng Sâm   check 50
DS Bùi Như Hải   check 20
ÔB Mục sư Bùi Như Sơn   check 100
Thuan Tran & Uyen Huynh   check 400

Từ Thiện Telecom (tặng $2,000 trong 4 năm)

  check 500
Nguyễn Anh Để   check 300
Cao Huy Vũ   check 1000
Tổng cộng     9350
       
Tiền vé số gây quỹ     417
       
Ban Tổ Chức và Thành viên NTHF     3600
       
Tổng cộng tiền gây quỹ     17267
Chi phí     - 5989
Còn lại     11278
       
Ban Điều Hành NTHF 28/12 cash 1400
       
Tổng cộng (total)     13278

 

 

 

 

 

Số khai thuế liên bang: EIN 20-3517486

Federal Tax Identification: EIN 20-3517486

 

 

Liên lạc: nthf@nguyenthaihocfoundation.org

Contact: nthf@nguyenthaihocfoundation.org