Nguyễn Thái Học là nhà cách mạng đầu tiên có tư tưởng Dân chủ hóa Đông Dương vào đầu thế kỷ 20. Lúc ấy ông mới 25 tuổi. Lòng yêu nước nồng nàn của người sinh viên quán làng Thổ Tang và của những người đồng hành cùng ông, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm đối với quốc dân và viễn kiến xây dựng một thể chế dân chủ vào những thập niên đầu của thế kỷ 20, đã trở thành bản thiên anh hùng ca lưu truyền muôn thuở. Trong bất kỳ không gian và thời gian nào, Tinh Thần Nguyễn Thái Học cũng luôn được trân trọng, ngưỡng mộ, phát huy, và truyền tụng một cách tự nhiên. Tinh thần ấy xứng đáng là kim chỉ nam cho tuổi trẻ của mọi thế hệ, nối gót ông góp phần mang lại hòa bình, thịnh vượng cho Việt Nam và Đông Nam Á.