Thư của Nguyễn-Thái-Học viết cho Hạ-Nghị Viện Pháp

 

Các ông Nghị Viện!

 

Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Thái Học, người Việt Nam, 26 tuổi, chủ tịch và sáng lập viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng, hiện bị bắt và giam ở ngục Yên Báy, Bắc kỳ, Đông Dương, trân trọng bày tỏ như sau này:

 

Theo công lý, ai cũng có quyền bênh vực tổ quốc mình khi bị các nước khác xâm lược, và theo nhân đạo, ai cũng có nghĩa vụ phải cứu vãn đồng bào trong vòng nguy hiểm, khó khăn. Như tôi, tôi thấy rằng Tổ quốc tôi bị người Pháp các ông chiếm lĩnh hơn sáu mươi năm nay; tôi thấy rằng, dưới ách chuyên chế của các ông, đồng bào tôi khốn khổ vô cùng, và dân tộc tôi dần dần sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, theo luật tự nhiên đào thải.

 

Bởi vậy, quyền lợi và nghĩa vụ đã thúc giục tôi phải tìm hết cách để bênh vực Tổ quốc tôi đương bị người chiếm lĩnh, và dân tộc đương ở cảnh gian nguy. Trước hết, tôi định cùng với các người Pháp ở Đông Dương mà làm việc mở mang trí thức và kimh tế. Về phương diện kinh tế, năm 1925, tôi đã gởi cho viên Toàn Quyền Va-ren một bức thư, gồm có những nguyện vọng xin bênh vực che chở nền công, thương bản xứ, và nhất là lập một trường Cao Đẳng Công Nghệ ở Bắc kỳ.

 

Năm 1926, tôi lại gởi một bức thư nữa cho viên Toàn Quyền Đông Dương, trong có một dự án giúp cho dân nghèo có thể dễ sống. Năm 1927, tôi lại gửi cho Thống Sứ Bắc kỳ một bức thư, xin ra một tập Tuần báo, mục đích là bênh vực và khuyến khích cho nền công, thương bản xứ. Về phương diện trí thức, năm 1925, tôi gửi thư cho Toàn Quyền Đông Dương, yêu cầu:

 

1) Quyền tự do mở các trường không lấy tiền cho dân hạ giới đến học, nhất là cho thợ thuyền và nông dân!

2) Quyền tự do mở các bình dân thư xã ở các làng cùng ở các tỉnh công nghệ.

 

Khốn nỗi cái gì họ cũng cự tuyệt! Thư tôi chẳng thấy trả lời; dự án của tôi chẳng thấy thực hiện; các lời yêu cầu của tôi chẳng thấy ưng chuẩn, mà đến các bài tôi viết lên báo cũng bị kiểm duyệt, xóa bỏ nốt! Cứ những chuyện cự tuyệt đó, tôi thấy rõ ràng rằng: người Pháp không hề có thực lòng với người Việt, và tôi chẳng giúp ích gì được tổ quốc tôi, đồng bào tôi, dân tộc tôi cả, trừ khi là đuổi người Pháp ra khỏi đất nước tôi! Bởi vậy, năm 1927, tôi bắt đầu tổ chức một đảng cách mệnh, lấy tên là Việt Nam Quốc Dân Đảng, mục đích là đánh đổ cường quyền áp bức ra khỏi nước tôi, và lập nên chính phủ Cộng Hòa Việt Nam, gồm những người thực lòng tha thiết đến hạnh phúc của quần chúng.

 

Đảng tôi tổ chức bí mật, và đến tháng 2 năm 1929 thì bọn mật thám khám phá. Trong các đảng viên đảng tôi, bị bắt một số khá lớn, và bị xử cấm cố từ 2 năm đến 20 năm, tất cả 52 người.Bị bắt nhiều, bị xử ức mặc dầu, Đảng tôi đâu có chịu hoàn toàn tiêu diệt! Dưới quyền tôi chỉ huy, Đảng vẫn hoạt động và đi tới mục đích.

 

Ở Bắc kỳ nổi lên một phong trào cách mệnh; nhất là ở Yên Báy, đã giết chết được mấy sĩ quan. Tổ chức và cầm đầu cho phong trào đó, người ta buộc cho Đảng tôi, lấy cớ rằng chính tôi là chủ tịch của Đảng đã hạ lệnh đánh. Kỳ thực thì tôi chưa hề hạ lệnh ấy, và đã đem những chứng cớ đích xác, để chứng rõ ràng không, với Hội Đồng Đề Hình Yên Báy. Vậy mà, một số đông đảng viên hoàn toàn không biết đến phong trào ấy cũng bị bắt và bị buộc là có tham dự vào công việc!

 

Chính phủ Đông pháp đã đốt, phá nhà họ! Chính phủ Đông pháp đã cho lính đến đóng, rồi tịch thu gạo thóc của họ mà chia phần với nhau! Chẳng những đảng viên đảng tôi, phải cam chịu nỗi bất bình – mà gọi là tàn bạo tưởng đúng hơn! – mà còn phần đông đồng bào, hiền lành làm lụng ở nhà quê, để sống cái đời ngựa trâu, cũng chịu hại lây nữa!

 

Hiện nay trong các miền Kiến An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Sơn Tây, Phú Thọ, Yên Báy, có hàng vạn người đàn ông, đàn bà, con trẻ vô tội mà bị giết! Hoặc bị chết đói, chết rét vì chính phủ Đông pháp đã đốt mất nhà! Vậy tôi trân trọng lấy nước mắt, nhờ các ông làm cho tỏ rõ nỗi bất bình ấy, là cái nó làm cho dân tộc tôi sẽ hoàn toàn tiêu diệt, là cái nó làm cho mất hết danh dự nước Pháp, là cái nó làm cho giảm cả giá trị của loài người!

 

Sau nữa, tôi trân trọng bảo cho các ông biết: tôi xin chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc chính biến phát sinh trong nước tôi và chỉ huy bởi Đảng tôi, từ năm 1927 đến giờ! Vậy chỉ cần giết một mình tôi là đủ, mà đừng làm tội những người khác hiện nay đương bị giam ở các cửa ngục.

 

Vì chỉ có mình tôi là thủ phạm thôi, còn những người khác đều vô tội cả! Họ vô tội, vì trong số đó thì một phần là những đảng viên, nhưng sỡ dĩ vào Đảng là vì họ nghe lời tôi khuyến khích cho họ biết: thế nào là nghĩa vụ một người dân đối với Nước; thế nào là những nỗi khổ nhục của một tên vong quốc nô! Còn ngoài ra thì là những người không phải đảng viên, nhưng bị kẻ thù hay bọn mật thám đặt điều vu cáo, hay lại bị vu cáo bởi những bạn hữu không chịu nổi những cách tra tấn tàn nhẫn của Công an cục (Sở Mật thám), và khai bừa ra cho đỡ phải đòn!

 

Tôi nhắc lại một lần nữa để các ông biết rằng chỉ cần phải giết một mình tôi hay còn chưa đủ hả thì tru di cả nhà tôi, nhưng xin các ông tha cho những người vô tội như trên đã nói.

 

Sau cùng, tôi kết luận bức thư này mà nói cho các ông biết rằng: Nếu người Pháp muốn ở yên ở Đông Dương mà không phải khốn đốn vì phong trào cách mệnh thì phải thay đổi cái chương trình chính trị hung tàn và vô đạo hiện hành ở Đông Dương: phải cư xử cho ra vẻ những người bạn của giống Việt Nam chứ đừng có lên bộ là những ông chủ bạo ngược và áp chế; phải để lòng giúp đở cho những nỗi khổ đau về tinh thần, về vật chất của người Việt Nam, chứ đừng có khắc khe, thâm độc nữa!

 

Các ông Nghị!

 

Hãy nhận lấy tấm lòng tôi trân trọng cám ơn.

 

 
Thông Báo

 

Thông Báo Học Bổng 2018

Mạnh Thường Quân 2018

Các Tuyên Bố

Chiến dịch đổi tên Biển

  khởi sự ngày 10-5-2010

Kiến nghị: khủng bố và

  bành trướng của China

Chiến dịch NGS

  Danh sách chữ ký

Hội Địa Lý đã sửa bản đồ

Cuộc vận động Hội Địa Lý

  khởi sự ngày 10-3-2010

 
 

 

KHÁNG TRUNG

HIỆU TRIỆU

 

THÚC QUÂN

Lời: Hương Việt
Nhạc: Văn Giảng

 

designed by Nicemonkey.co.uk

 

KIẾN NGHỊ VỆ QUỐC

của nhân dân Đại Việt

 

2018

 

 

 

 


 

Bloggers

 

Nguyễn Văn Lục

Song Chi

Cánh Cò

Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Hùng

Bùi Thị Minh Hằng

BsNgoc

Trần Nhương

Kami

Trương Duy Nhất

Trần Kinh Nghị

Trang the Ridiculous

Tưởng Năng Tiến

Nguyễn Ngọc Tư

Freedom For VN

Anne Khanh Van

DrNguyenViet

JB Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Mộng Giác

Ngô Bắc

 

Websites

 

Âm lịch

Dự báo thời tiết VN

Weather forecasts

 

Gmail

Google   

Google Apps  

Google language

Google VN

Google Maps

Google Earth

 

Yahoo mail

Yahoo

Yahoo mail VN

Yahoo VN

 

Blogger

Facebook

Twitter

Youtube

Wordpress

 

Tự điển

Dictionary

Google dịch thuật

Hán Việt

 

BBC Việt ngữ

RFA Việt ngữ

RFI Việt ngữ

VOA Việt ngữ

 

Tòa Đại Sứ HK tại VN

Liên Hiệp Quốc

Cao Ủy Tị Nạn

Cao Ủy Tị Nạn Thái Lan

Tòa Án QT Luật Biển

 

 

Anh Ba Sàm TTX

Bauxite Vietnam

Báo Tổ Quốc

Dân Làm Báo

Quan Làm Báo

Dân Luận

Đàn Chim Việt

DCVOnline

Hãy Dành Thời Gian

Sài Gòn Báo

 

Cafe Văn Nghệ

Champaka

Hướng Đạo VN

KBC 4100

Người Việt Boston

Quân Sử VNCH

Sáng Tạo

Thư Viện Việt Nam

Viện Việt Học

Văn Tuyển

Việt Nam Thư Quán

Việt Sử Ca

Saigon Ocean

 

Cám Ơn Anh

Human Right Watch

Operation Smile

Red Cross

Reporters w/o Borders

Văn Khố Thuyền Nhân

Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân

Vovinam

TLĐ Vovinam thế giới

 

Hoàng Sa - HQ/VNCH

Vũ Hữu San

 

Cao Đài

Hòa Hảo

Pháp Luân Công

Quảng Đức

Phật Giáo Tây Tạng

UNFFT

 

 

Anh ngữ

 

Reuters

CNN

BBC English

RFI Francais

VOA English

Aljazeera

 

Newsweek

NY Times

Foreign Affairs

Foreign Policy

Fobres

Wall Street Journal

Washington Post

 

Discovery Channel

History Channel

 

IEEE

EETimes

Technology

Yahoo Tech

 

Scholarships

US Universities

 

Dental - Nha

Pharmacy - Dược

Veterinary - Thú Y

WebMD - Y

 

Movies

Video Games

 

Encyclopedia

Wikipedia

Wikipedia - Việt ngữ

 

Stock quote