Hải quân Trung cộng tấn công và tàn sát

những người lính công binh Việt Nam không võ trang,

và chiếm đảo của họ ở Trường Sa ngày 14.03.1988

Chinese Communist naval forces attacked and murdered

unarmed Vietnamese troops of Army Corp of Engineers

and occupied their islands in the Spratly Islands on 03.14.1988