Việt Nam, Trung Tâm Nông Nghiệp Lúa Nước Và Công Nghiệp Đá, Xưa Nhất Thế Giới

BS tiến sĩ Nguyển Thị Thanh

 

Lời xác-minh của tác giả : Những ý kiến trong bài nghiên cứu sau đây hoàn toàn khách quan dựa? trên những tài liệu lịch sữ và khảo cổ Việt Nam, Trung-hoa, Pháp, Hoa-kv và Liên-xô chúng tôi không hề đưa ra một sự kiện lịch sữ chủ quan nào có thể làm hại đến uy danh văn hóa của một quốc gia nào khác. Chúng tôi chỉ vì sự thât của lịch sữ dân tộc và nhân loại. Nếu có điều gì bất như ý đối vơi cá nhân hay quốc-gia nào, kính mong quý vị học giả thông cảm, chúng tôi xin đa tạ.

 

Trong Việt Nam Sư-lược, sữ gia Trần Trọng Kim đã viết: "Tích Quang và Nhâm Diên sang làm thái thú tại Giao-Chỉ và Cửu-chân (2 quận lớn trong 9 quận của Việt Nam cổ), dạy dân điều lễ nghĩa, cưới vợ hỏi chồng, dùng cày bừa mà cày cấy ruộng, vì trước đó dân Giao Chỉ chỉ biết săn bắn và chài lưới....". Sữ gia Ðào Duy Anh cũng viết "Nó (Trung Hoa) làm thầy khai hóa cho ta và các dân tộc Á Ðông khác."

 

Sách vở của các vị sữ gia trên đã dạy dân học suốt bao thế kỷ. Người Việt Nam cứ cong lưng theo thế mà học về lịch sữ nước nhà. Có lẻ hai ông sữ gia trên đã dựa một cách tiêu cực vào sữ Trung Hoa mà không cố?236;nh suy luận và phán đoán về sữ liệu nước nhà (một gương sáng mà chúng cần lưu ý : Triều-Tiên và Trung-Hoa phản kháng 35 điểm viết sai trong lịch sữ giáo khoa Nhật-Bản hiện nay).

 

Mặc dầu rằng 2 ông sữ gia nói trên đã có công viết nên lịch sữ nước nhà để dạy dân. Nhưng không hiểu vì sao 2 ông không hề quan tâm nghiên cứu tệ lắm là những gì quí báu ghi chép trong những bộ sữ? nước ta vào thế kỷ 13 là bộ Ðại-Việt Sữ- Ký do 2 sữ gia Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên biên soạn dưới thời nhà Trần; và bộ Sữ-Ký Toàn-Thư do Ngô Sĩ Liên biên soạn dưới thời nhà Le⬠cùng nghiên cứu các sách vở khác của Trung-Hoa.

 

Trước thế kỷ 13 là thời kỳ độc lập lâu dài, chắc hẳn chúng ta đã có nhiều tài liệu lịch sữ cũng như luật pháp và văn chương. Bằng chứng là Mã Viện đã tâu với vua Quang Vỏ nhà Ðông Hán là luật của Trưng Vương có 10 điều khác với luật Tàu cần hủy bỏ để trói buộc họ (xem hình chụp lời của Mã Viện sau). Sở dỉ ngày nay chúng ta không còn một dấu tích gì về các bộ luật cổ, sữ điổ, văn chương cổ mà điển hình là luật đời Trưng Vương vì Tàu đã tiêu tiêu hủy hay cướp đem về Tàu tất cả. Một trường hợp cụ thể khác mà GS Lê Hữu Mục vừa cho biết là Trung hoa đã cho xuất bản một quyễn sách mà tác giả là Lê Quý Ðôn (đây là một trường hợp hi hữu đáng khen vì tuy sách bị cướp nhưng tên tác giả còn đượcg giữ)?ư vậy biết bao là tài liệu về lịch sữ văn chương vv... của tổ tiên chúng ta đã bị cướp phá và tiêu hủy.

Tưỡng cũng hữu ích ở đây khi trở lại thời tiền sữ? Trung-Hoa và Việt Nam. Sữ Trung-hoa chép, khoảng 3000 năm trước T-C, dân du mục Mông-Cổ vượt sông Hoàng-Hà đánh chiếm nước Bách Việt từ sông Hoàng Hà đến sông Dương-Tử? của Ðế-Lai. Ðế Lai xưng là thiên tử làm vua phương Bắc, là con Ðế Nghi, cháu nộ⩠Ðế Minh. Ðế-Minh là cháu 3 đời của vua Ðế-Viêm tức Thần Nông. Ðế Minh đi ngao du đến núi Ngũ Lĩnh (tỉnh Vân Nam ngày nay)? gặp một tiên nữ (ngưởi tài giỏi và rất đẹp nên được người đời ấy tặng biệt hiệu là tiên nữ), đẻ ra Lộc Tục. Ðế Minh cho Lộc Tục làm vua phương Nam từ Dương-Tử-Giang đến tận Việt-Thường. Lộc-Tục làm vua Bách Việt phương nam đặt tên nước là Xích-Quĩ, xưng hiệu là Kinh-Dương-Vương lấy nàng Long-Nữ con Ðộng Ðình-Quân đẻ ra Sùng-Lãm tức Lạc-Long-Quân (như? vậy là Lạc-Long-Quân là con Nữ-Rồng và cháu nội của Nữ-Tiên: do đó mà chúng ta được gọi là con Rồng cháu Tiên).

 

Bản đồ trận Trác Lộc Bản đồ nước Xích Quĩ

 

Lạc-Long-Quân nối nghiệp Kinh Dương Vương làm vua phía Nam sông Dương tử. Ðế Lai đem con gái Âu-Cơ gả cho Lạc Long-Quân. Sau đó Ðế-Lai cùng em họ là Lạc Long-Quân lập liên minh Xích Quĩ đánh nhau với du mục Mông Cổ tại Trác-Lộc trên sông Hoàng-Hà(3.000 tr. T-C). Mông cổ thắng trở thành Hán tộc. Người Hán rất ghét thủ lảnh Liên Minh Xích Quỉ là Ðế Lai nên gọi ngài là Xi-bưu? (xấu xí láo lếu). Ðế Lai tử trận,? Lạc-Long-Quân có thể đã chết trong trận Trác-Lộc, hoặc còn sống thì đem một số con cái tuóng tá và tàn quân chạy ra biển tản mác khắp nơi trên Thái-bình-Dương. Mông Cổ chiếm bình nguyên Hoàng-Hà xưng là Hoàng-Ðế lập nên Trung-Quốc và cũng bắt chước Ðế Lai xưng là Thiên tử. Một số thị tộc Bách Việt mà Hán Mông cổ gọi là man di, ở lại sống chung rãi rác khắp nơi.

Vợ Lạc Long Quân là nàng Âu Cơ, con gái Ðế Lai kéo quân qua sông Dương-Tử, trở lại chốn rừng núi phía nam tức là nước Xích Quĩ, chia các con cai trị sinh ra 18 dòng họ Hùng-vương. Cho tới Bắc thuộc lần thứ I, biên giới nước ta kéo dài từ Ðộng Ðình Hồ trở xuống đến Việt Thường (Trung Việt ngày nay).

 

Nếu so sánh giữa hai sắc dân, Mông Cổ du mục và Bách Việt nông nghiệp sống định cư thì chúng ta dễ hiểu rằng nguồn gốc nông nghiệp của Tàu là do dân Miêu tộc (tên người Hán gọi Bách Việt). Dân Bách Việt vốn đã có nghề nông từ lâu đời trước khi Mông-Cổ đến. Vả lại các vị Thần nông, Phục-hi, Nữ-Oa vv. là tổ tiên của Bách Việt đã chết lâu đời trước trận Trác-Lộc. Vậy nên Hán tộc gốc Mông Cổ hoàn toàn không liên can gì đến sự nghiệp nhà nông của các Vị nói trên. Và dân Bách Việt cũng đã thạo thành về nông nghiệp lâu đời từ trước khi mông Cổ đến. Chúng ta thữ chứng minh nhận xét hoàn toàn hợp lý trên đây.

 

Lịch sữ Việt Nam đã chứng minh rõ nét rằng Việt Nam có nguồn gốc Bách Việt và luôn tự xưng là Bách-Việt,? mà là Bách Việt thuộc thành phần chính thống, trung kiên, bất khuất, lãnh đạo. Lúc bị dân du mục Mông Cổ đánh bại tại Trác-Lộc, Lạc-Long-Quân là vua nước Xích -Quỉ bị tử trận hay chạy ra biển nhưng nước Xích-Quỉ được bà Âu-Cơ giữ gìn nguyên vẹn. Một số người Bách-Việt phương Bắc ra đi đến nước Xích Quỉ phải là tầng lớp lãnh đạo Bách Việt. Kẻ ở lại bị coi là dân man di nô lệ, chung sống với dân Mông Cổ mà thành dân Trung-hoa ngày nay.

 

Nói như thế chỉ để chứng minh rằng nền văn minh nông nghiệp của dân Bách Việt không phải do du mục Mông Cổ khai sáng. Ðó là tàng tích Bách Việt hoàn toàn. Nếu phải nói một cách công bằng thì văn minh nông nghiệp Bách Việt là tài sãn chung của toàn thể Bách Việt? mà Việt Nam là chủ yếu. Trung-Hoa có nông nghiệp từ thời tiền sữ là nhờ vào dân Miêu tộc (tức Bách Việt ở lại chung sống). Vậy cả hai dân tộc Trung-hoa gốc man di Bách-Việt? và Việt Nam gốc Bách Việt chính thống đều là dân đã làm nên nền nông nghiệp từ rất nhiều thiên niên kỷ trước khi Mông Cổ đến xâm lăng đất đai?

xem tiếp