ĐỊA LÝ

 

 

SOUTHEAST ASIA SEA

Biển Đông Nam Á

 

Nếu bạn muốn chia sẻ tài liệu liên quan mà bạn có hoặc biết ở đâu,

xin liên lạc: nthfoundation@yahoo.com - Đa tạ.

If you happen to know the whereabouts of related document(s) and want to share, please mail us: nthfoundation@yahoo.com - Thank you.

 

Map of Southeast Asia Sea

 

 

 


Other Sources

 

 

The Hague just threw out Beijing's '9-dash line' in the South China Sea ruling (including full ruling)

International Court of Justice

 

Maps That Explain Maritime Security in Asia

CSIS

 

South China Sea

NY Times

 

South China Sea

CSIS

 

Biển Đông

BBC

 

Biển Đông

RFI


 

Hoàng Sa - 黄沙 - The Paracel Islands

 

 

Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà

Proclamation by the Government of the Republic of Vietnam

 

Tuyên cáo của Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa

Proclamation by Ministry of Foreign Affairs of Republic of Vietnam against PRC's provocative actions

 

Danh sách tử sĩ Hoàng Sa

List of 74 fallen heroes in the Battle of Hoang Sa on January 19, 1974

 

Tập san Sử Địa số 29: Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa

(Nguyên bản, 359 trang, @scribd.com -

Journal of History and Geography No. 29: Special Research on Paracel Islands and Spratly Islands - Original copy, 359 pages, on scribd.com)

 

Tập san Sử Địa số 29: Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa

(Nguyên bản, 359 trang, @vietbooks.info -

Journal of History and Geography No. 29: Special Research on Paracel Islands and Spratly Islands - Original copy, 359 pages, on vietbooks.info)

 

Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa

(Bản sao của nguyên bản Tập san Sử Địa số 29. A reproduced copy of Journal of History and Geography No. 29: Special Research on Paracel Islands and Spratly Islands - PDF)

 

Map of the Paracel Islands

compiled by Thềm Sơn Hà

 

Map of the Spratly Islands

compiled by Thềm Sơn Hà (2013)

 

Map of the Spratly Islands

compiled by Thềm Sơn Hà (2012)

 

White Paper on the Hoang Sa (Paracel) and

Truong Sa (Spratly) Islands

Republic of Vietnam - Ministry of Foreign Affairs - Saigon, 1975

Bạch thư của Việt Nam Cộng Hòa về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

 

Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands

Monique Chemillier-Gendreau - book preview

Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa (.pdf version)

La souverainete sur les archipels Paracels et Spratleys

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Annexes1-6

Annexes7-18

Annexes9-43

 

 

The Paracel Islands

Wikipedia

Tác giả chính yếu của bài này - ngoại trừ phần China - là Trịnh Bảo Ngọc, thành viên NTHF. Bài viết cũng nhận được sự đóng góp của nhiều người trên khắp thế giới. (The principal author of the article - excluding China section - is Bao-Ngoc Trinh, a member of NTHF. The article has also received contributions from people around the globe.)

 

 

The Battle of the Paracel Islands

Wikipedia

Thành viên NTHF tham gia viết bài này (A member of NTHF was a co-author of this article)

 

 

Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ Tây phương

Nguyễn Đại Việt - Trịnh Bảo Ngọc

Paracel and Spratly Islands on Charts and Maps made by Westerners

 

 

Hoàng Sa, Trường Sa

chưa từng xuất hiện trong lịch sử địa đồ hành chính Trung Quốc

Phạm Hoàng Quân

 

 

Từ Bãi Cát Vàng (Bãi Cát của Champa)

Cho Đến Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam

From the Golden Sand (The Sand of Champa)

to Vietnam's Hoàng Sa and Trường Sa

Đinh Kim Phúc

 

 

Những phát hiện mới chung quanh tấm bản đồ Thế Giới

của Matteo Ricci

New discoveries on the Matteo Ricci world map

Đinh Kim Phúc

 

 

Chủ-quyền Việt-Nam trên Biển Đông & Họa-đồ Hải-phận

The sovereignty of Vietnam over the East Sea & Maps of Territorial Water

Vũ Hữu San

 

 

Thư Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gởi Tổng Thống

Richard Nixon trong biến cố Hoàng Sa tháng 1-1974.

Letter to Pres Nixon from Pres Thieu regarding the Paracel Islands incident

Thềm Sơn Hà - Sưu tầm và lược dịch

 

 

Paracel Islands Dispute
Frank Ching - Far Eastern Economic Review, Feb 10, 1994

Song ngữ: Anh & Việt

English and Vietnamese languages, including letter to Zhou Enlai from Pham Van Dong.

 

 

Địa Lý Biển Đông (.doc file)

Vũ Hữu San

Geography of East Sea

 

 

Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam

tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

The Process of the Establishment of the Sovereignty of Vietnam

over the Paracel and Spratly Islands

Nguyễn Nhã

Ph.D thesis, University of Social Science and Humanities, Vietnam, 2002.

 

 

Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa -

Thử phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc

Từ Đặng Minh Thu

Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands - An attemp to analyze claims made by Vietnam and the People's Republic of China

 

 

Các Quần Đảo và Việc Phân Định Biển ở Biển Đông

Islands and the Delimitation of Ocean Space in the South China Sea

John M. Van Dyke and Dale L. Bennett

Dịch thuật: Kim Thủy

 

 

Recent Developments in the South China Sea Implications to

Peace, Stability and Cooperation in the Region (.pdf)

Daniel Schaffer, Retired General, France

Daniel Schaffer's Resume

 

 

Tìm thấy sắc chỉ cổ về Hoàng Sa

BBC

A royal ordiance from King Minh Mang was recently found in Quang Ngai province. It said the King ordered 24 troops to station on the Paracel Islands in 1835.

 

 

Những Diễn Biến Ðưa Tới Trận Hải Chiến Hoàng Sa

Hà Văn Ngạc - Cựu Hải Quân Đại Tá VNCH

The developments led to the Battle of the Paracel Islands,

by Republic of Vietnam Navy Colonel Ha Van Ngac

 

 

Trận Hải Chiến Hoàng Sa Theo Tài Liệu Trung Cộng

Trần Đỗ Cẩm

The Battle of Paracel Islands reported by PRC

 

 

Trung Cộng đổ bộ tấn công quần đảo Hoàng Sa

tháng 1 năm 1974

Tài liệu Bộ Lục Quân Hoa Kỳ (US Army Documents)

People's Republic of China invaded the Paracel Islands on January 1974

 

 

Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

Thái Văn Kiểm

Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam

 

 

About "Hoang Sa Naval Battle"

Kiem Do and Julie Kane

 

 

Tuyên cáo chánh thức của Trung Cộng
về biến cố Hoàng Sa phổ biến ngày 19 tháng 1 năm 1974

Thềm Sơn Hà sưu tầm và lược dịch

Offical declaration of PRC regarding the 01.19.1974 Incident

 

 

Thư Phản đối Trung Quốc xâm lăng đảo Hoàng Sa

gởi Liên Hiệp Quốc của Chủ Tịch Tổng Hội Hải Quân

và thư trả lời từ LHQ

Tổng Hội Hải Quân

Letter to the United Nations from the Vietnamese Navy Veterans Associationto to protest PRC's invasion of the Paracel Islands

and Reponse from the UN

 

 

Lực Lượng Trung Cộng trong biến cố Hoàng Sa

Thềm Sơn Hà

PRC forces in the Hoang Sa Incident

 

 

Hải chiến Hoàng Sa 19-1-1974
Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ10 đi vào lịch sử

Thềm Sơn Hà

The Naval Battle of the Paracel Islands on 01.19.1974 -

Nhat Tao HQ 10 warship became history

 

 

Tây Sa Hải Chiến

The Naval Battle of Tây Sa

Vũ Hữu San

 

 

Trận hải chiến Hoàng Sa theo tài liệu Trung Cộng

Trần Ðỗ Cẩm & Vũ Hữu San

The Naval Battle of the Paracel Islands according to PRC documents

 

 

The Sino-Vietnamese Difference on

the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes

Lu Van Loi

 

 

Phỏng vấn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại

Tuyet Mai

An Interview with Republic of Vietnam Navy Admiral Ho Van Ky Thoai

 

 

 

Điểm lại “Hội thảo Biển Đông” với tướng hồi hưu Pháp - Daniel Schaeffer

Thiên Triều

 


Security Cooperation in the South China Sea:An Assessment of Recent Trends

Carlyle A. Thayer

 

 

Biển Giao Chỉ

Hồ Bạch Thảo

 

 

Vì sao biển Đông lại thành biển Trung Hoa?

Nguyễn Đình Đầu

 

 

Vấn đề tên gọi và chủ quyền quốc gia trên vùng biển đông I

Đinh Kim Phúc

 

 

Vấn đề tên gọi và chủ quyền quốc gia trên vùng biển đông II

Đinh Kim Phúc

 

 

Tài liệu về trận Hải chiến Hoàng Sa từ phía Trung Quốc

China's documents on the battle of the Paracel Islands

Tài liệu của Trung cộng - dich thuật: Quốc Trung

 

Hai văn bản thời tổng thống Ngô Đình Diệm khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa: TTXVA , chungta , Yahoo.vn

 


 

Trường Sa - 长沙 - The Spratly Islands

 

 

The Spratly Islands

Wikipedia

 

Vietnamese Claims to the Truong Sa Archipelago
Todd C. Kelly

 

Trường Sa 1988

The Spratly Islands in 1988

 

Các anh hùng trong sự kiện 1988

The Heroes of the 1988 Incident

 

Danh sách 74 chiến sĩ QĐND tử trận và mất tích

trong trận Trường Sa ngày 14.03.1988

List of 74 soldiers of the Vietnam People's Army reportedly killed and missing-in-action in the Battle of the Spratly Islands on 03.14.1988

 

The Spratly Islands Dispute: Who's On First?

Daniel J. Dzurek

 

Hải chiến Trường Sa 1988 trong hồi ức một người lính

Đoan Trang

 


Video

 

Hải quân Trung cộng tấn công và tàn sát

những người lính công binh Việt Nam không võ trang,

và chiếm đảo của họ ở Trường Sa ngày 14.03.1988

The enemy, Chinese Communist naval forces, attacked and murdered

unarmed Vietnamese troops of Army Corp of Engineers

and occupied their islands in the Spratly Islands on 03.14.1988

 

 


 

International media on the campaign

"Change South China Sea to Southeast Asia Sea"

Truyền thông quốc tế nói về chiến dịch

"Hãy đổi tên Biển Nam Trung Hoa sang Biển Đông Nam Á"

 

 

The West Philippine Sea?

By Javad Heydarian, The Diplomat | Dec 15, 2011

 

Renaming South China Sea to Southeast Asian Sea (ASEAN SEA)

By RASTI DELIZO, the Star | May 20, 2012

 

Behind recent gunboat diplomacy in the South China Sea

IISS

 

IISS Experts Commentary - A sea by any other name

By Christian Le-Miere Research Fellow for Naval Forces and Maritime Security

August 17, 2011

 

US, China role play for ASEAN
By Donald K Emmerson - Asia Times | Nov 19, 2011

 

Đổi tên biển có thể giúp tiến hành lại các cuộc đàm phán

Joshua Lipes - RFA, 21.06.2011

Lược dịch: Bs. Nguyễn Hy Vọng - NTHF

 

Kiến nghị đổi “Biển Nam Trung Hoa” sang “Biển Đông Nhttp://www.nguyenthaihocfoundation.org/

The Philippine Star - 21.6.2011

Dịch thuật: Hà Văn Cường - NTHF

 

Change 'South China Sea' to 'Southeast Asia Sea' - petition
The Philippine Star - June 21, 2011

 

Hội thảo an ninh Biển Đông
Việt Hà, phóng viên RFA, 20.6.2011

 

Biển Đông: ASEAN cần Mỹ, Mỹ cần can dự
Việt Long - RFA, 22.6.2011

 

Ngư dân Việt Nam ở tuyến đầu trong cuộc đụng độ với Trung Hoa

By Ben Bland in Ly Son island, Financial Times, June 20, 2011

Cathy Lâm lược dịch

 

Các nước tranh chấp thúc đẩy đổi tên Biển Nam Trung Hoa

CNN - by Kathleen E. McLaughlin, Global Post, June 14, 2011

 

The Epoch Times nói về cuộc vận động đổi tên biển

By Mimi Li & Helena Zhu, June 11, 2011

 

Tensions on the rise in South China Sea

RFA

 

Cuộc Vận Động Đổi Tên Biển được truyền thông quốc tế nêu lên ở Hội nghị quốc phòng Shangri-La, Singapore

translated by Trong Hung - baomoi

 

Philippines chính thức gạt bỏ tên "South China Sea"

VOA

 

Đối phó với Bắc Kinh ở biển Đông
Dana Dillon - Hoover Institution, 1.6.2011

Dịch thuật: Huỳnh Phan

 


 

Related News

Tin liên quan

 

 

Japan, wary of China, boosts ties with ASEAN

By Yoko Nishikawa, Reuters | Nusa Dua, Nov 18, 2011

 

South China Sea tensions rattle China's neighbours

By Charles Scanlon, BBC News - Nov 3, 2011

 

Distorted map: Chinese ambassador tells Indian journalist to shut up

Sameer Arshad, TNN - Nov 3, 2011

 

BJP wants apology from Chinese ambassador

 

 

China’s provocation ‘sparks insecurity'

MaritimeSecurity.Asia - Nov 1, 2011

 

Japan PM urges unity against China sea claims

China Post - Nov 1, 2011

 

Insight: Tough talk on South China Sea is not helpful

Rizal Sukma, Jakarta Post - Nov 1, 2011

 

ASEAN Unity Crucial to Resolve South China Sea Disputes: Malaysia Defense Minister

Asean, MaritimeSecurity.Asia, Oct 21, 2011

 

Manila says won't apologise to China for minor sea collision

 

 

Thư ngỏ gửi Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về việc Thỏa thuận Việt – Trung giải quyết vấn đề trên biển

Sa môn Thích Quảng Độ, Thanh Minh Thiền viện, Saigon, 21.10.2011

 

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Trọng Vĩnh, boxitvn, 26.10.2011

 

Manila says won't apologise to China for minor sea collision

 

 

Panetta to woo ASEAN to balance out China

 

 

The Emperor’s Mysterious Map and the South China Sea

Is China censoring ancient clues to the secret history of the Spratly Islands?

By John J. Tkacik

 

XEM TIẾP - MORE

 Works & Presentations on

Southeast Asia Sea

Các Công trình nghiên cứu và Tham luận về Biển Đông Nam Á

 

 

TS. Renato Cruz De Castro: Tranh chấp biển Đông – Cách tiếp cận của Trung Quốc tác động tới an ninh khu vực

 

 

Căng thẳng gia tăng tại biển Đông: Nguyên nhân và Giải pháp

Tiến sĩ S.D. Pradhan, Cựu phó Cố vấn An ninh Quốc gia, Ấn Độ

 

GS Koichi Sato: Sự trỗi dậy của Trung Quốc và tác động đối với an ninh ở biển Đông

 

 

GS Carl Thayer: Liệu DOC có làm dịu căng thẳng ở biển Đông?

 

 

XEM TIẾP - MORE

 


 

 

Related Book Previews

 

 

Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands
by Monique Chemillier-Gendreau - Law - 2000 - 264 pages

Vietnam's Sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagos

 

 

Views of seventeenth-century Vietnam:

Christoforo Borri on Cochinchina
by Olga Dror, Keith Weller Taylor, Cristoforo Borri, Samuel Baron - History - 2006 - 290 pages

... as an indication of what have been called the Spratly and Paracel Islands (Truong Sa and Hoang Sa on Vietnamese maps today), what Borri here calls the ...

 

 

The Rise of China in Asia: Security Implications
by Carolyn W Pumphrey - History - 2002 - 305 pages

In addition, Vietnam claims the Paracel Islands (the Hoang Sa in Vietnamese), although they were seized by the Chinese in 1974. The Vietnamese have followed

 

 

China: fragile superpower

by Susan L. Shirk - Political Science - 2007 - 320 pages

China claims that almost the entire South China Sea belongs to it. Taiwan, Vietnam, the Philippines, Brunei, and Malaysia also claim particular islands...

 

XEM TIẾP - MORE

 


 

 

Thời Lĩnh Nam - Linh Nam Period

 

 

Thử tìm lại biên giới cổ của Việt-Nam:
bằng cổ sử, bằng triết học, bằng di tích và hệ thống ADN.

Bác-sĩ Trần Ðại-Sỹ

Khi đã có nữ tướng Phật Nguyệt đánh trận Trường-sa, hồ Động-đình. Mà có trận hồ Động-đình thì lãnh thổ thời Lĩnh-Nam, phía Bắc quả tới phía Nam sông Trường-giang.

 

 

Việt Sử - Books and Documents on History of Vietnam

 

 

Nguồn Gốc

 

 

 

 

 
Thông Báo

 

Các Tuyên Bố

Chiến dịch đổi tên Biển

  khởi sự ngày 10-5-2010

Kiến nghị: khủng bố và

  bành trướng của China

Chiến dịch NGS

  Danh sách chữ ký

Hội Địa Lý đã sửa bản đồ

Cuộc vận động Hội Địa Lý

  khởi sự ngày 10-3-2010

 
 

 

KHÁNG TRUNG

HIỆU TRIỆU

 

THÚC QUÂN

Lời: Hương Việt
Nhạc: Văn Giảng

 

designed by Nicemonkey.co.uk

 

KIẾN NGHỊ VỆ QUỐC

của nhân dân Đại Việt

 

2021

 

 

 

 


 

Bloggers

 

Nguyễn Văn Lục

Song Chi

Cánh Cò

Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Hùng

BsNgoc

Trương Duy Nhất

Trần Kinh Nghị

Trang the Ridiculous

Tưởng Năng Tiến

DrNguyenViet

JB Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Mộng Giác

Ngô Bắc

 

Websites

 

Âm lịch

Dự báo thời tiết VN

Weather forecasts

 

Gmail

Google   

Google Apps  

Google language

Google VN

Google Maps

Google Earth

 

Yahoo mail

Yahoo

Yahoo mail VN

Yahoo VN

 

Blogger

Facebook

Twitter

Youtube

Wordpress

 

Tự điển

Dictionary

Google dịch thuật

Hán Việt

 

BBC Việt ngữ

RFA Việt ngữ

RFI Việt ngữ

VOA Việt ngữ

 

Tòa Đại Sứ HK tại VN

Liên Hiệp Quốc

Cao Ủy Tị Nạn

Cao Ủy Tị Nạn Thái Lan

Tòa Án QT Luật Biển

 

 

Anh Ba Sàm TTX

Bauxite Vietnam

Báo Tổ Quốc

Dân Làm Báo

Quan Làm Báo

Dân Luận

Đàn Chim Việt

DCVOnline

Sài Gòn Báo

 

 

Hướng Đạo VN

KBC 4100

Người Việt Boston

Quân Sử VNCH

Sáng Tạo

Thư Viện Việt Nam

Viện Việt Học

Văn Tuyển

Việt Nam Thư Quán

Việt Sử Ca

 

Cám Ơn Anh

Human Right Watch

Operation Smile

Red Cross

Reporters w/o Borders

Văn Khố Thuyền Nhân

TLĐ Vovinam thế giới

 

Hoàng Sa - HQ/VNCH

Vũ Hữu San

 

Cao Đài

Hòa Hảo

Pháp Luân Công

Phật Giáo Tây Tạng

UNFFT

 

 

Anh ngữ

 

Reuters

CNN

BBC English

RFI Francais

VOA English

Aljazeera

 

Newsweek

NY Times

Foreign Affairs

Foreign Policy

Fobres

Wall Street Journal

Washington Post

 

Discovery Channel

History Channel

 

IEEE

EETimes

Technology

Yahoo Tech

 

Scholarships

US Universities

 

Dental - Nha

Pharmacy - Dược

Veterinary - Thú Y

WebMD - Y

 

Movies

Video Games

 

Encyclopedia

Wikipedia

Wikipedia - Việt ngữ

 

Stock quote