Danh sách 74 chiến sĩ Quân đội nhân dân CHXHCNVN

tử trận và mất tích

trong trận Trường Sa ngày 14.03.1988

 

Dưới đây là danh sách 74 chiến sĩ bị xem là mất tích trong trận trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988. Danh sách này được đăng trên báo Nhân Dân ngày 28/3/1988. Trong số có Trung tá Trần Đức Thông, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146, Đại uý thuyền trưởng tàu HQ 604 Vũ Phi Trừ; Thiếu uý Trần Văn Phương. Có một số bị Trung cộng bắt giữ và thả về sau đó. Còn 61 người được xem là mất tích.

 

 

 

 

 

Nguồn: Blog