Beijing 2008 Olympic Torch Relay: China confesses

it has never had any ownership of the Paracel Islands

 

 

Vẫn nhớ Hoàng Sa! Ôi Hoàng Sa!
Trận chiến năm xưa máu lệ nhoà?
Sao không giăng trận cầu phao cũ
Chôn xác quân thù, trận Đống Đa

Hoàng Sa ơi

 

 

The anti China protest in San Francisco during

Beijing 2008 Olympic Torch Relay

Phản đối Trung Hoa ở San Francisco trong dịp rước đuốc

Thế Vận Hội 2008 ở Bắc Kinh


 

 

China's Planned Route Map for the Beijing 2008 Olympic Torch Relay before April 28, 2008. Notably, Vietnam's Hoang Sa (Paracel Islands, called Xisha Quandao by China), was clearly shown on this map.

Bản đồ ấn định lộ trình của Cuộc Rước Đuốc Việt Dã Thế Vận Hội ở Bắc Kinh của Trung Hoa trước ngày 28 tháng Tư năm 2008. Điều đáng chú ý là quần đảo Hoàng Sa (Paracel Isalnds) của Việt Nam (Trung Hoa gọi là Xisha Qundao) được vẽ rõ ràng trên bản đồ.


 

 

China's Planned Route Map for the Beijing 2008 Olympic Torch Relay after April 28, 2008. Notably, Hoàng Sa (Paracel Islands) was completely removed from the map.

Bản đồ ấn định lộ trình của Cuộc Rước Đuốc Việt Dã Thế Vận Hội ở Bắc Kinh của Trung Hoa sau ngày 28 tháng Tư năm 2008. Điều đáng chú ý là Hoàng Sa (Paracel Islands) hoàn toàn được xóa bỏ trên tấm bản đồ sau khi bị người Việt trên khắp thế giới phản đối.


 

 

CBC news on protest against China's Olympic in Paris France