THÔNG BÁO

 

Kết quả Học Bổng Nguyễn Thái Học 2019

 

 

Quý vị mạnh thường quân và các bạn thân mến,

 

Ban Giám Khảo xin loan báo danh sách học sinh và sinh viên được cấp học bổng Nguyễn Thái Học năm 2019.

 

 

I. Tiến sĩ

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 700 USD (bảy trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Không có

 

II. Cao Học (Thạc sĩ)

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 600 USD (sáu trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Không có

 

 

III. Đại Học (4 năm) và Cao Đẳng

 

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 500 USD (năm trăm Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 


Đặng Viết Phụng
Nguyễn Thị Lài
Nguyễn Minh Dũng
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Anh Tuấn
Trịnh Xuân Nhân
Trần Ngọc Nhân
Hoàng Văn Tình

 

 

IV. Trung Học (lớp 10-12)

 

Mỗi học sinh sẽ nhận được một số hiện kim là 250 USD (hai trăm năm mươi Mỹ kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Ngô thị Cẩm Hiếu
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Xuân Kiên
Nguyễn Tiến Thuật

 

V. Khuyến Khích

 

Mỗi học sinh hoặc sinh viên sẽ nhận được một số hiện kim là 100 USD (một trăm Mỹ Kim) kèm theo một giấy chứng nhận của NTHF.

 

Nguyễn Thị Linh Đan
Phan Minh Nam
Cao Văn Thuận
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Toàn Đức
Tôn Phi
Ngô Hữu Thoại
Trần Tuấn Anh
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Quốc Việt

 

VI. Bất hợp lệ

 

Hồ sơ không đầy đủ hoặc vi phạm thể lệ và quy định.

 

 

VII. Ngày cấp học bổng

 

Ngày 1 tháng 9 năm 2019.

 

Các học sinh và sinh viên có tên nêu trên, xin vui lòng liên lạc với Ban Giám Khảo Học Bổng Nguyễn Thái Học qua điện thư để xác minh địa chỉ, điện thư, và điện thoại liên lạc:

 

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.org

 

 

 

Ban Giám Khảo xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và các bạn đã nộp đơn.

 

 

Thân ái,

 

 

California, ngày 1 tháng 8 năm 2019

 

Vũ Việt Văn

 

 

www.nguyenthaihocfoundation.org

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.org