Học Bổng Nguyễn Thái Học

Niên khóa 2008-2009

 

Dưới đây là mẫu đơn và cách thức nộp đơn học bổng Nguyễn Thái Học cho chương trình trung học, cao đẳng, đại học, thạc sĩ (cao học), và tiến sĩ niên khóa 2008-2009

 

 

I. Đơn và cách thức nộp đơn - bậc trung học, cao đẳng, và đại học

 

a. Tiêu chuẩn xét đơn


Qúa trình xét duyệt học bổng được căn cứ trên những tiêu chuẩn sau đây:


• Điểm và vị thứ xếp hạng cho niên học vừa qua: 25%
• Hoạt động xã hội: 25%
• Tài chánh khó khăn: 25%
• Luận văn: 25%

 

b. Hồ sơ nộp học bổng gồm có (bắt buộc):

  1. Đơn xin học bổng.
  2. Luận văn (02 bài, xem chi tiết bên dưới).
  3. Học bạ (phiếu điểm) của các năm 2008, 2009.
  4. Thư giới thiệu của một người có uy tín (cha, mẹ, cô, dì, chú, bác, thầy, cô)
  5. Một tấm hình 4x6 để làm sổ lưu niệm.

Những giấy tờ sau đây không bắt buộc nhưng sẽ thuận lợi cho các bạn khi Ban Giám Khảo xét đơn:

  1. Thư giới thiệu của các tổ chức nhân đạo (ví dụ hội Hồng Thập Tự)
  2. Hình ảnh tham gia các hoạt động xã hội (như cứu trợ nạn nhân bão lụt, thăm và giúp đỡ các trẻ mồ côi, người già, tàn tật, v.v...). Các hoạt động này bạn có thể tự thực hiện mà không cần phải thuộc một tổ chức nào cả. Ví dụ, bạn có thể đến viếng thăm và chia sẻ kiến thức của mình với các em mồ côi mỗi tháng một lần.

c. Luận văn

 

Luận văn gồm 02 bài.

 

Lưu ý:

 

Bài viết có thể lấy ý và dữ liệu từ các tài liệu khác nhưng không được chép nguyên văn. Khi cần thiết phải ghi rõ nguồn trích dẫn. Mọi vi phạm sẽ bị xem là bất hợp lệ.

 

A. Bài thứ nhất

 

Hãy chọn một trong những đề tài sau đây:

 

1. Trách nhiệm là gì? tinh thần trách nhiệm của người công dân có phải là một trong những điều kiện tiên quyết, không thể thiếu, để bảo vệ và phát triển đất nước thành một cường quốc? ngược lại, nếu một quốc gia không có lớp người mang tinh thần trách nhiệm thì những điều gì sẽ xảy ra đối với quốc gia đó?

 

2. Trình bày sự hiểu biết của bạn về hoạt động và viễn kiến của người sinh viên, anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học.

 

3. Trình bày sự hiểu biết của bạn về người anh hùng dân tộc Phó Đức Chính.

 

4. Trình bày sự hiểu biết của bạn về người anh hùng dân tộc Nguyễn Khắc Nhu.

 

5. Trình bày sự hiểu biết của bạn về người liệt nữ dân tộc Nguyễn Thị Giang tức Cô Giang.

 

6. Hãy viết về một nhân vật của Việt Nam Quốc Dân Đảng mà bạn biết.

 

7. Trình bày sự hiểu biết của bạn về người sinh viên, nhà cách mạng Trương Tử Anh, người sáng lập Đại Việt Quốc Dân Đảng.

 

8. Trình bày sự hiểu biết của bạn về nhà cách mạng Lý Đông A, người sáng lập Đại Việt Duy Dân Đảng.

 

9. Trình bày sự hiểu biết của bạn về đức Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ phật giáo Hòa Hảo, người sáng lập Việt Nam Dân Xã Đảng.

 

B. Bài thứ hai

 

Bạn có thể tự chọn một chủ đề, hoặc viết về một trong những đề tài sau đây:

 

1. Trình bày sự hiểu biết của bạn về lịch sử và vai trò của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đối với Việt Nam (và Đông Nam Á.)

 

2. Trình bày cảm tưởng và nhận định của bạn về bài "Paracel Islands Dispute" (Tranh chấp Hoàng Sa) của Frank Ching viết cho Far Eastern Economic Review, Feb 10, 1994.

 

3. Trình bày cảm tưởng và nhận định của bạn về bài " Việt Nam, hãy đi trước Trung quốc" của Nguyễn Đại Việt đăng trên BBC ngày 27 tháng 8 năm 2007.

 

4. Trình bày cảm tưởng và nhận định của bạn về bài viết

"Để có lớp trí thức xứng đáng" của Giáo sư Hoàng Tụy.

 

5. Trình bày cảm tưởng và nhận định của bạn về bài viết "Thử tìm lại

biên giới cổ của Việt-Nam: bằng cổ sử, bằng triết học, bằng di tích

hệ thống ADN." của Bác sĩ Trần Đại Sỹ.

 

6. Trình bày cảm tưởng và nhận định của bạn về bài "Giáo dục Việt Nam"

của Michael Michalak, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

 

7. Nhận định của bạn về bài "Mở cửa Trung quốc, Thưở ấy và Bây giờ" của Richard Holbrooke viết cho báo Project Syndicate.

 

8. Cảm tưởng và nhận định của bạn về bài "Thực trạng đạo đức HSSV: Đáng ngại từ mầm non đến ĐH!" của Phúc Điền đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 21 tháng 7 năm 2008.

 

9. Phân tích câu nói của Vua Lê Thánh Tông (1442–1497) trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: "Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại có thể vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì phải tội tru di."

 

10. Vào năm 245, nước ta nằm dưới sự cai trị của Ðông Ngô. Thái thú Lục Dận đã áp dụng một chính sách hà khắc tương tự như thời Tô Ðịnh. Triệu Thị Trinh (225-248), tuổi mới vừa đôi mươi, quê quán Cửu Chân, Thanh Hóa, đã vào rừng lập chiến khu, chiêu mộ hàng ngàn người, khởi nghĩa đánh đuổi giặc Tàu. Bà đáp lại lời can ngăn của anh là Triệu Quốc Ðạt như sau:

 

"Ta muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tỳ thiếp cho người ta."

 

Hãy phân tích câu nói lịch sử trên của Triệu Nữ Vương.

 

11. Phân tích vai trò của người phụ nữ Việt qua câu nói vua Tự Đức:

 

"Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm dư! "

 

12. Phân tích bài "Hịch Tướng Sĩ" của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

 

13. Tanaka Masao, một cảnh sát viên của tỉnh Gunma, tham gia điều tra vụ Hàng không Việt Nam, có cha từng là cố vấn quân sự cao cấp của Việt Minh, đã nói với báo chí Nhật đại ý như sau:

 

"Tôi không thể tưởng tưởng và hiểu được, tại sao một dân tộc có 4,000 năm văn hiến, dũng cảm, lại để thế hệ con cháu phải đi làm nô lệ ở xứ người như vậy."

Hãy cho biết cảm tưởng và phân tích câu nói trên.

 

14. Phân tích câu tục ngữ sau đây:

 

"Đói cho sạch, rách cho thơm"

 

15. Phân tích câu tục ngữ sau đây:

 

"Giấy rách phải giữ lấy lề"

 

16. Phân tích câu tục ngữ sau đây:

 

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng. "

 

17. Định nghĩa, phân tích, cho ví dụ về: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.

 

18. So sánh sự khác biệt giữa "ganh tỵ" và "ganh đua". Trong một tổ chức hay công ty, nếu đa số nhân viên là những người ganh tỵ và đố kỵ thì tương lai của tổ chức hoặc công ty đó sẽ ra sao? Nếu làm việc trong môi trường như vậy thì cảm tưởng bạn thế nào? và bạn sẽ làm gì?

 

19. Nước bạn đang sống là một cường quốc hay nhược tiểu? Ngoài lãnh vực kinh tế (giàu, nghèo), hãy phân tích và so sánh những dị biệt giữa một nước nhược tiểu và một cường quốc. Dị biệt nào là then chốt?

 

20. Mục đích và ước mơ trong tương lai của bạn sau khi học xong. Ví dụ, mục đích là trở thành một nhà giáo. Ước mơ là làm thế nào để được dạy hay làm việc ở một ngôi trường hoặc cơ quan giáo dục nổi tiếng, trở thành một nhà giáo dục có tầm vóc quốc gia, đồng thời có những đóng góp quan trọng vào việc hiện đại hóa hệ thống giáo dục trong thế kỷ 21. Tiên đoán những khó khăn và trở ngại mà bạn sẽ gặp khi thực hiện mục đích và ước mơ của bạn.

 

II. Cách nộp đơn

 

Có hai cách nộp đơn. Nộp trực tuyến (Internet) hoặc gửi qua bưu điện.

 

a. Nộp đơn trực tuyến

 

Xin vui lòng nhấn vào E-application để điền đơn và gửi bằng Internet. Hãy scan các giấy tờ và hình ảnh và gửi bằng điện thư.

 

b. Nộp đơn bằng điện thư hay bưu điện

 

Học sinh và sinh viên nộp đơn bằng điện thư hay bưu điện, xin vui lòng chọn và bấm vào một trong hai mẫu hồ sơ dưới đây

      

Đơn tiếng Việt (MS Word)

 

Đơn tiếng Anh (MS Word)

 

để tải mẫu đơn xuống (download) máy điện toán. Sau đó hãy in, điền và gửi đơn, scan và kèm theo các giấy tờ cần thiết về 02 địa chỉ điện thư

 

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.com

 

NTHFoundation@yahoo.com

 

 

hoặc bằng bưu điện về địa chỉ:

 

Nguyen Thai Hoc Foundation

P.O. Box 60006
Irvine, CA 92602-0006

USA

 

Lưu ý:

 

Tất cả các văn bản, giấy tờ liên hệ, đều phải hợp lệ. Ví dụ, học bạ (bảng điểm) viết tay nếu không được chứng nhận của nhà trường xem như bất hợp lệ. Nếu vì hoàn cảnh đặc biệt, không thể có chứng nhận của nhà trường, xin bạn vui lòng giải thích lý do.

 

III. Đơn và cách thức nộp đơn - bậc cao học (thạc sĩ) và tiến sĩ

 

a. Mẫu đơn cho bậc thạc sĩ

 

mẫu MS Word

Luận văn: xem chi tiết bên trên (mục I.)

 

b. Mẫu đơn cho bậc tiến sĩ

 

mẫu MS Word

Luận văn: xem chi tiết bên trên (mục I.)

 

Sau khi hồ sơ hoàn tất, xin vui lòng gửi về 02 địa chỉ điện thư sau đây:

 

bgk@nguyenthaihocfoundation.com

 

NTHFoundation@yahoo.com

 

hoặc gửi bằng bưu điện:

 

Nguyen Thai Hoc Foundation

P.O. Box 60006
Irvine, CA 92602-0006

USA

 

 

Cảm ơn bạn đã nộp đơn và chúc may mắn.


Ngày 1 tháng 3 năm 2009

 

Nguyễn Thái Học Foundation

NTHFoundation@yahoo.com